Rada Rodziców

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. G. BACEWICZ W JAWORZNIE

uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

1. Wpłaty na rok szkolny 2023/2024 wynosi:

100 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza jedno dziecko

                                                                 120 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

2. Wpłat można dokonywać w dwóch ratach:
I rata do końca października 2023r.
II rata do końca lutego 2024r.

Wpłat można dokonywać: przelewem na rachunek Rady Rodziców

ING Bank Śląski S.A.
KONTO NR 04 1050 1302 1000 0023 2254 2404

W tytule przelewu należy umieścić:
imię i nazwisko dziecka oraz oznaczenie klasy