Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK

13:30 – 15:15

19:20 – 19:35

WTOREK

14:30 – 16:00

    18:30 – 20:00

CZWARTEK

13:45 – 15:15

18:10 – 19:10

PIĄTEK

15:00 – 16:00

18:30 – 19:00

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.

Im. G. Bacewicz w Jaworznie

 1. Biblioteka prowadzi i udostępnia materiały nutowe i książki uczniom
  i nauczycielom szkoły.

 2. Przy zapisie do biblioteki szkolnej, każdy nowy użytkownik powinien zapoznać się
  z regulaminem biblioteki i podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania.

 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 4. Wszystkich użytkowników biblioteki szkolnej zobowiązuje się do poszanowania
  i utrzymywania w czystości wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

 5. Wypożyczyć można maksimum 8 woluminów. Nuty wypożycza się na okres jednego roku szkolnego, książki na 4 tygodnie.

 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bieżącego oddawania wypożyczonych nut
  i książek, z których już nie korzysta. Bezzasadne przetrzymywanie woluminów uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych innym użytkownikom.

 7. Płyty i partytury udostępnia się tylko pracownikom dydaktycznym szkoły.

 8. Z końcem roku szkolnego każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do oddania wszystkich woluminów. Ostateczny termin oddania zbiorów podawany jest
  w komunikatach biblioteki szkolnej.

 9. Każdy użytkownik, który nie wywiąże się z oddania wszystkich wypożyczonych woluminów w terminie, traci prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, do czasu uregulowania zaległości.

 10. W przypadku, kiedy uczeń zostaje skreślony z ewidencji szkolnej w ciągu roku szkolnego, winien w trybie natychmiastowym zwrócić pożyczone pozycje biblioteczne.

 11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia nut, książek – czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia.

 12. W razie zagubienia wypożyczonych zbiorów czytelnik traci prawo do korzystania
  z biblioteki szkolnej, do czasu odkupienia zagubionego egzemplarza.

 13. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku
  w bibliotece szkolnej.