Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaworznie powstała w roku 1963 jako filia oświęcimskiej szkoły muzycznej.  W pierwszym roku działalności szkoły naukę rozpoczęło 30 uczniów. Po 15 latach działalności placówki (1978-79) liczba ta zwiększyła się do 220 i dalej rosła aż do poziomu 280-300 uczniów. W chwili obecnej w szkole funkcjonują klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu, akordeonu i perkusji. Wielu absolwentów kontynuowało lub kontynuuje edukację muzyczną w szkołach muzycznych II stopnia.

Przez wszystkie lata swojej dotychczasowej działalności szkoła utrzymuje poziom kształcenia na wysokim poziomie, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów ze wszystkich klas instrumentalnych na konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Chcesz aby Twoje dziecko uczęszczało do naszej szkoły?

Jeśli Twoje dziecko jest uzdolnione muzycznie i chce grać na instrumencie, możesz pomóc mu spełnić jego marzenie o edukacji muzycznej w naszej szkole. Przyjmujemy dzieci od 7 do 16 lat i nauczamy w dwóch trybach 6 i 4 letnim. Zobacz zasady rekrutacji.

Uczymy grać na instrumentach:
SKRZYPCE
WIOLONCZELA
GITARA
FORTEPIAN
AKORDEON
PERKUSJA
FLET
KLARNET
OBÓJ
SAKSOFON
TRĄBKA
PUZON

Uczniowie mogą również uczęszczać na zajęcia z zakresu teorii muzyki:
RYTMIKA,
KSZTAŁCENIE SŁUCHU,
AUDYCJE MUZYCZNE.
oraz:
CHÓR,
ORKIESTRA SMYCZKOWA,
ORKIESTRA DĘTA
ZESPOŁY KAMERALNE